Fremtidens servicestation.

Velkommen!

OKQ8/Q8 inviterer fremtidens arkitekter, de nuværende arkitektstuderende, i Danmark og Sverige til at fremsætte deres vision om fremtidens klimasmarte, serviceorienterede station med høj arkitektonisk kvalitet.

Vi skal være klimaneutrale.

Hele verden er ved at omstille sig til en bæredygtig fremtid. Danmark skal være fossilfrit i 2050, og Sverige skal være det i 2045. Som energiselskab har OKQ8/Q8 et ekstra stort ansvar i forbindelse med omstillingen. Vi arbejder med udfordringen hver dag, og det giver os indsigt, vigtig viden og frem for alt en afgørende mulighed for at gøre en forskel.

OKQ8/Q8 tager ansvar for en bæredygtig fremtid og har besluttet, at vores egen drift skal være klimaneutral i 2030. Intet ved OKQ8/Q8’s virksomhed må bidrage negativt til klimaet.

Det er et ambitiøst mål og handler om at tænke nyt og stort for at opbygge vores del af det bæredygtige samfund.

Når fremtiden tegnes om, ønsker vi, at det skal kunne ses på morgendagens servicestationer.

OKQ8/Q8 Scandinavia er et af de største brændstofselskaber i Danmark og Sverige.

OKQ8/Q8 byggede Europas første bæredygtige brændstofstation i Häggvik, Sverige. Der er kommet flere til i begge lande. Vores mål er at gøre det lettere for bilister og folk på farten at træffe så bæredygtige valg som muligt. Fra brændstof, mad og bilvask til bank- og forsikringstjenester, udlejningsbiler med mere.

Fra tankstation til servicestation

Tankstationen har siden starten været udtryk for bilismen, større bevægelsesfrihed, storbyens fremvækst, industrialiseringen og den stigende velfærd.

Derudover var tankstationen et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet. Med sine gode åbningstider og stigende udbud af serviceydelser og produkter blev den et nyt samlingssted i landsbyer og byer rundt om i Sverige og Danmark. Her mødtes man med vennerne, bilen blev vasket, og knallerten blev ordnet. Her blev alle døgnets måltider serveret. Her samledes de lokale håndværkere til morgenmøder over en kop kaffe, og her kunne man købe et vaniljeduftende Wunderbaum-grantræ. Nu er det tid til, at den gamle tankstation bliver en bæredygtig servicestation. Med service til en ny generations behov og livsstil.

En station til mennesker i bevægelse

OKQ8/Q8 ønsker at tilbyde inspirerende og bæredygtig arkitektur samt bidrage til levende fællesskaber og være et mødested for mennesker i bevægelse.

OKQ8/Q8’s fremtidige servicestation skal fremme mobiliteten i samfundet og gøre det lettere for mennesker at færdes i hverdagen. Det handler naturligvis om den geografiske mobilitet og om at gøre livet bedre for dem, der bor i området.

Dette kan indebære servering af mere velsmagende og fornuftig mad og kaffe, smarte løsninger til udlejningsbiler, bæredygtige brændstoffer og opladningsmuligheder til cykler og biler, klimasmarte vaskehaller, pakkeudlevering, salg af levnedsmidler med gode åbningstider, loungeområder samt egne bank- og forsikringstjenester. Men det handler måske også om andre serviceydelser, som mennesker i bevægelse får brug for fremover.

Konkurrencen har til formål at visualisere, hvordan morgendagens servicestation vil forme sig i samfundet. Hvordan ser stationen ud, hvad kan den tilbyde, og på hvilken måde kan den imødekomme både de besøgendes og de lokale beboeres behov.

Konkurrencebidragene bliver en bærende del af OKQ8/Q8’s visionsbog om, hvordan vi som virksomhed ønsker at udvikle os i de kommende år og inspirere medarbejderne i arbejdet hen imod morgendagens servicestation.

Opgaven

Deltagerne skal fremsætte visioner for den fremtidige servicestation til mobilitet, som besvarer spørgsmålet om, hvad mennesker i bevægelse har brug for af service fremover, og hvordan en sådan station kan udformes?

Forslagsstilleren skal tage udgangspunkt i en idé eller antagelse om fremtiden og de funktioner, servicestationen skal kunne tilbyde mennesker i bevægelse og mennesker på stedet. Ud fra disse idéer skal forslagsstilleren udarbejde et forslag til, hvordan en sådan servicestation kan se ud.

Den foreslåede bygning skal være bæredygtig over tid i alle henseender, og det er især vigtigt, at den arkitektoniske udformning er af så høj kvalitet, at den får betydelig værdi over tid.

Forslagene vil blive publiceret i en inspirationsbog, der skal uddeles til OKQ8/Q8’s medarbejdere ved et arrangement i december 2021. Forslagene skal derfor være kommunikative og tydelige og kunne publiceres i trykt format i den visionsbog, som konkurrencen sigter mod.

Stedet

Et stationssted ved Solvalla er blevet valgt som placering til konkurrencen. Hensigten er, at det valgte sted skal tjene som inspiration.

Deltagerne kan forholde sig relativt frit til de særlige forhold på stedet og bruge det som et eksempel og et udgangspunkt, da det er ret typisk for fremtidens servicestation.

Typiske forhold, der skal tages hensyn til, og som skal tjene som inspiration i konkurrencen:

 • Der er planlagt 2.000 boliger i de omkringliggende områder.
 • Området ligger tæt på idrætsanlæg, indkøbsmuligheder og arbejdspladser.
 • En regional pendlerrute for cyklister passerer stedet.
 • Stationen ligger ikke langt fra en større by.
 • Der er god adgang til offentlig transport i nærheden.
 • Stationen ligger mellem flere forskellige områder med forskellige funktioner, boliger, indkøbsmuligheder og arbejdspladser.
 • Stedet ligger tæt på en større trafikåre, der forbinder bymidten med en europavej.

Deltagerne behøver ikke at tage hensyn til, at den valgte placering er tæt på en lufthavn og en travbane, men kan bestemme alternative funktioner for disse områder.

Placeringen på Google Maps er [59.360983263546345, 17.940656354357987].

Øvrige forudsætninger

Stationen skal have et tydeligt visuelt udtryk i landskabet og på stedet – og skal også kunne fungere på andre steder.

Stationen skal yde service til store og mindre køretøjer, hvilket betyder, at visse typer firehjulede køretøjer skal kunne køre igennem og parkere ved stationen. Dette kan omfatte påfyldning af forskellige typer brændstof, vedligeholdelse af køretøjer m.m.

Stationen skal også kunne tilbyde service til personer, der kommer gående eller cyklende eller kørende på andre typer af mindre køretøjer.

Det skal være muligt og indbydende at opholde sig på eller ved stationen, f.eks. mens et køretøj tanker energi eller vedligeholdes.

Den service, stationen tilbyder, skal kunne ændres over tid uden at kræve større ændringer af selve bygningen.

Stationen skal være åben/tilgængelig en stor del af døgnets timer.

Bygningen må ikke være højere end 6 meter. Bygningen må være højst 2.000 kvm stor, og det er muligt at opdele den i flere bygninger. Frihøjden under skærmtaget skal være mindst 4,7 meter.

Konkurrenceregler

Konkurrencen følger “Byggesektorens fælles konkurrenceregler for svenske konkurrencer inden for arkitekters, ingeniørers og kunstneres arbejdsområde” fra 2016. 

Deltagere

Konkurrencen er åben for alle arkitektstuderende i Sverige og Danmark. Deltagere skal være indskrevet på en arkitektskole (arkitektur, landskab, indretning og planlægning). Deltagerne kan danne hold med flere deltagere.

Konkurrencesprog

Konkurrenceforslagene kan indsendes på dansk, svensk eller engelsk. Bedømmelseskomitéens udtalelse skrives på svensk.

Programdokumenter

 • Situationsplan i dwg-format
 • Plankort og planbeskrivelse – bruges som grundlag og baggrundsmateriale. Det er kun begrænsningerne i dette program, deltagerne skal forholde sig til.
 • Billeder fra stedet.
 • Back to the Future-bogen med OKQ8/Q8’s historie som inspiration.

Konkurrencepræmie

Det samlede præmiebeløb er 175 000 SEK.

Førstepræmien udgør mindst 100 000 SEK. Det resterende beløb vil bedømmelseskomitéen fordele mellem en eller flere præmietagere. Ingen præmie vil være mindre end 25 000 SEK.

Konkurrencepræmien vil blive udbetalt som løn. Arrangøren er ansvarlig for at betale til sociale ordninger, men konkurrencevinderne betaler indkomstskat.

Tidsplan for konkurrencen

 • Sidste frist for spørgsmål i forbindelse med konkurrencen: 20. juni 2021
 • Sidste frist for svar i forbindelse med konkurrencen: 30. juni 2021
 • Sidste frist for indsendelse af konkurrenceforslag: 12. august 2021
 • Meddelelse om bedømmelseskomitéens afgørelse: December 2021

Resultaterne af konkurrencen vil blive offentliggjort i forbindelse med OKQ8/Q8’s årlige inspirationsdag. Den bog, der udarbejdes til lejligheden, vil være udtalelsen.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål vedrørende konkurrencen skal indsendes via www.framtidens-servicestation.se eller www.fremtidens-servicestation.dk, hvor også svarene vil blive publiceret.

Bedømmelseskomité

Konkurrenceforslagene bedømmes af en bedømmelseskomité på 5 personer, som består af repræsentanter fra OKQ8/Q8 og et medlem udpeget af Sveriges Arkitekter.

 • Thomas Sandell, Arkitekt SAR SIR/MSA, sandellsandberg
 • Maria Sommer, Senior arkitekt, Dorte Mandrup Arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Andrea Haag Director Sustainability & Network OKQ8 Scandinavia
 • Morten Uttrup, Head of Engineering DK, OKQ8 Scandinavia
 • Carl Lewenhaupt, Creative Director

Konkurrencesekretær: arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter

Konkurrenceofficial: Espen Bekkebråten, TWOFATBOYS AB.

Konkurrenceforslag

Forslag skal uploades på www.framtidens-servicestation.se eller www.fremtidens-servicestation.dk senest kl. 18.00 den 12. august 2021

1. Forslag

 • Forslagene skal indsendes i pdf-format svarende til tre plancher i A3-format.
 • De tre plancher skal være i én fil.
 • Plancherne skal forefindes i to versioner:
  • En med høj opløsning som grundlag for publicering i trykt format (maks. 100 Mb)
  • En med lav opløsning til publicering på internettet og til bedømmelseskomitéens arbejde (maks. 10 Mb)
 • Filerne skal navngives med forslagets motto.
 • Alle plakater skal være forsynet med forslagets motto i nederste højre hjørne.

Konkurrenceforslaget skal være anonymt. Alt indsendt materiale skal være renset for sporbare oplysninger om ophavsmanden og lignende for at sikre fuld anonymitet.

2. Navneseddel

Forslagets navneseddel skal downloades i en separat fil.

Navnesedlen skal indeholde:

 • Forslagets motto
 • Ansvarlige forslagsstillere (ophavsmænd)
 • Eventuelle medvirkende forslagsstillere
 • Kontaktadresse til repræsentant for forslaget med navn, e-mail og telefonnummer
 • Oplysning om, hvilken skole deltagerne er indskrevet på

Indleveringskrav

Konkurrenceforslagene skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af forslagets vision og udgangspunkter.
 • Beskrivelse af, hvordan forslagsstilleren har udviklet visionen og udgangspunkterne til det endelige forslag (tekst eller billede).
 • Situationsplan med et størrelsesforhold på 1:400 ændres til 1:500
 • Valgfrie planer, sektioner og facader med et størrelsesforhold på 1:100 ændres til 1:200
 • Mindst to ekstra valgfrie perspektiver

Øvrigt materiale, som indsendes, vil ikke blive taget i betragtning.

Bedømmelse

Bedømmelseskomitéen vil foretage en samlet bedømmelse af forslagene i henhold til nedenstående bedømmelseskriterier:

 • Hvor relevant forslaget vurderes at være for den fortsatte udvikling af fremtidens servicestation.
 • Hvor godt forslagets udformning og udtryk svarer til den vision, som forslagsstilleren har formuleret, og programmets udgangspunkter.
 • Hvor originalt og selvstændigt forslagets udformning er.
 • Hvor bæredygtigt udformningen af forslaget vurderes at være over tid.
 • Hvor kommunikativt forslaget er.

Publicering

Formålet med konkurrencen er, at forslagene skal danne grundlag for en inspirationsbog, hvor forslagene vil blive publiceret.

Resultatet af konkurrencen vil også blive publiceret på Sveriges Arkitekters hjemmeside, www.arkitekt.se.

Ejerskab, brugsret og ophavsret

Arrangøren har den materielle ejendomsret til konkurrenceforslagene. Forslagsstillerne har ophavsretten og beholder brugsretten til deres forslag. Arrangøren og Sveriges Arkitekter har ret til at publicere forslagene i trykt form og digitalt og til at udstille dem uden særlig godtgørelse til forslagsstillerne. Enhver publicering vil ske med forslagets motto – og efter ophævelse af anonymiteten med angivelse af forslagsstillerens navn.

Anden brug af forslagene kan ikke finde sted uden aftale med forslagsstilleren.

Returnering af forslaget

Forslagene vil ikke blive returneret.

Godkendelse af konkurrenceprogrammet

Dette program er oprettet i henhold til byggesektorens fælles “Konkurrenceregler for svenske konkurrencer inden for arkitekters, ingeniørers og kunstneres arbejdsområde” fra 2016. Programmet og de tilhørende bilag er godkendt af bedømmelseskomitéens medlemmer.

Fra et konkurrenceteknisk synspunkt er konkurrenceprogrammet gennemgået og godkendt til deltagerne af Sveriges Arkitekters konkurrencenævn.

Også bedømmelseskomitéen har gennemgået og godkendt programmet.