Submit

PDF med høj opløsning som grundlag for publicering i trykt format (maks. 100 Mb)
PDF med lav opløsning til publicering på internettet og til bedømmelseskomitéens arbejde (maks. 10 Mb)